تو راه برگشت به مشهدیم. عملا بابا رو دیوونه کردم از بس سوال کردم
- بابا چرا این مزرعه ها سیاهن ؟
- چرا تو گلستان پلیس زیاده تو مازندران کمه ؟
- این جاده به کجا می ره؟
- این مزرعه چیه؟
- چرا اینجا اسم شهرا ترکیه؟
- چرا انقدر گالیکش و مینودشت بهم نزدیکن
- چرا جاده گرگان جنگل داره ولی چشمه علی نداره
بهم می گن مثل بچگیات هی سوال می کنی
از یابنده پاسخ سوالات ذکر شده تقاضا مندیم جهت بک آپ به ماشین ما بپیوندد