جنگل و مه و همایون شجریان و بارون، همه چیزو می تونه تو خودش حل کنه، حتی ترافیک بی وقفه ۹ ساعته تهران شمال رو