اگر روزی دختری رو دیدید که مانتوی سفید با گلای آبی پوشیده و روسری مشکیش رو با خم نگه داشتن سرش جلو نگه داشته و در دست راست سطل ماست و دست چپ ماهیتابه نگه داشته و توی سالن هم از عینک آفتابیش دست نکشیده، بیاید جلو سلام کنین. اون دختر منم